Yüz Tanıma nedir ve nasıl çalışır?

Yüz Tanıma nedir ve nasıl çalışır?

Çin Halk Cumhuriyeti’nin de üyesi olduğu DSÖ üyelerinin ve toplamda 196 ülkenin taraf olduğu UST, bu ülkeler için bağlayıcı sorumluluklar meydana getirmektedir. Bu kapsamda Çin Halk Cumhuriyeti’nin Covid-19 salgını kapsamında tazminat ödemesine hükmedilmesi için ilk akla gelen uluslararası bir antlaşmayı ihlal etmiş olması gerektiğidir. 2005 yılında hazırlanan ve 2007 yılında yürürlüğe giren Uluslararası Sağlık Tüzüğü (UST) tam da bu aşamada devreye girmektedir. Çekişmeli dava usulünde yargılamanın başlangıç tarihi olarak, yapılan başvurunun mahkemenin yazı işleri tarafından alındığı tarih kabul edilmektedir. Başvurunun yapılması sonrasında yazılı yargılama sürecine geçilmektedir. Bu süreç içerisinde yazılı olarak taraflar vakıaları ve dayandıkları hukuki gerekçeleri açıkladıkları dilekçelerini sunmaktadırlar. Daha sonra kamuya açık şekilde sözlü yargılama süreci başlamaktadır. Yeni düzenleme ile yönetmeliğe bir kişinin evde kalması halinde ne zaman iş göremez olduğunun kabul edileceğine ilişkin bir plan eklenmiştir. Bu, 7 gün boyunca evde kalan koronavirüs semptomları olan kişiler ile 14 gün boyunca evde kalan ve koronavirüs semptomları olan bir kişinin evinde yaşayan kişileri kapsamaktadır. Bu düzenleme ile işçinin koronavirüsü nedeniyle hizmet sözleşmesi kapsamında makul olarak yapması beklenen işleri yapamayacak durumda olması veya iş göremez olduğu kabul edilen durumlarda bekleme süresi kaldırılmıştır. Çoğu yüz tanıma çözümü, güvenlik yazılımlarının birçoğuyla uyumludur.

  • Yüz tanıma sistemi, yalnızca varlığıyla özellikle küçük suçlar için bir caydırıcı görevi görebilir.
  • Taraflarca kabul edilen özel bir anlaşma kapsamında sadece tarafların tazminat konusunda anlaşmaları ve yalnızca tazminat miktarında uyuşmazlık halinde olmalarında gündeme geleceğinden, yazımızda başvuru ile gerçekleşen çekişmeli dava usulü üzerinde duracağız.

Devletler düzeyinde düşünüldüğünde, yüz tanıma teröristlerin veya diğer suçluların tespit edilmesinde kullanılabilir\. Eşsiz temalara sahip slot makineleriyle benzersiz bir deneyim yaşa. paribahis\. Kişisel düzeyde ise yüz tanıma, kişisel cihazları kilitlemeye yönelik bir güvenlik aracı olarak ve kişisel güvenlik kameraları için kullanılabilir. Yüz tanıma, kayıp kişileri ve insan kaçakçılığı kurbanlarını bulmak için de kullanılabilir. Bu durumda bu kişiler ister havaalanı, ister mağaza, ister başka bir kamuya açık alanda olsun, yüz tanıma tarafından tanındığı anda emniyet güçlerine haber verilebilir. P) Medya hizmet sağlayıcı tarafından yapılan veya yaptırılan anket ve kamuoyu yoklamalarının, hazırlık aşamasından sonuçların ilânına kadar noter nezaretinde gerçekleştirilmesi zorunludur. L) Genel sağlığa, çevrenin ve hayvanların korunmasına zarar verecek davranışları teşvik edemez. I) Suçlu olduğu yargı kararı ile kesinleşmedikçe hiç kimse suçlu ilân edilemez veya suçluymuş gibi gösterilemez; yargıya intikal eden konularda yargılama süresince, haber niteliği dışında yargılama sürecini ve tarafsızlığını etkiler nitelikte olamaz.

Yüz tanıma, kumar şirketlerinin müşterilerini daha kapsamlı bir şekilde korumasına yardımcı olabilir. Özellikle kumarhaneler gibi büyük, kalabalık alanlarda kumar alanlarına giren ve etrafta gezinen müşterileri takip etmek insan personel için zor bir iştir. Yüz tanıma teknolojisi sayesinde şirketler, kumar bağımlısı olarak kaydedilmiş kişileri tespit edebilir ve personelin, kişiyi uygun zamanda oyunu bırakması için uyarabilmesi adına bu kişilerin oyunlarını takip edebilir. Kumarhaneler, gönüllü yasaklı listesindeki kumarbazların kumar oynarken yakalanması durumunda büyük cezalar ödeyebilir. Anonim Şirketlerde hisse payı sahiplerinin genel kurula elektronik yollarla katılmasına ilişkin karar şirket ana sözleşmesi ya da iç yönetmelik yetki vermese dahi yönetim kurulu tarafından alınabilir. Yönetim kurulu genel kurul toplantısına en geç 21 gün önce çağrıda bulunulmasına karar verebilir.

Çalışma izni başvuruları yurt içinde doğrudan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na, yurt dışında yabancının vatandaşı olduğu veya yasal olarak bulunduğu ülkedeki Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri veya başkonsolosluklarına yapılır. Yurt dışında yapılan çalışma izni başvuruları Türkiye Cumhuriyeti büyükelçilikleri veya başkonsolosluklarınca Bakanlığa iletilir. Çalışma izni başvurusu uluslararası işgücü politikasına göre değerlendirilir. Başvuruda eksik bilgi veya belgelerin olması hâlinde, bu eksiklikler tamamlanıncaya kadar başvurunun değerlendirilmesi ertelenir ve bu süre otuz günü aşamaz. Erteleme süresi sonunda eksiklikleri tamamlanmayan başvurular reddedilir. Usulüne uygun olarak yapılan başvuruların değerlendirilmesi, bilgi ve belgelerin tam olması kaydıyla otuz gün içinde tamamlanır. UST madde 7 kapsamında taraf devlet, kendi ülkesinde, kökeni veya kaynağı ne olursa olsun uluslararası önemi haiz halk sağlığı acil durumu oluşturabilecek nitelikte beklenmedik veya alışılmadık bir halk sağlığı olayına dair kanıta sahip ise, DSÖ’ye ilgili tüm halk sağlığı bilgilerini temin etmekle yükümlüdür.

Parmak izlerinin benzersiz olması gibi, her insanın kendine özgü bir yüz izi vardır. F) Toplumun millî ve manevî değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz. Kooperatif yönetim kurulu veya denetim organı toplantıları ana tüzükte belirtilmemiş olsa dahi yazılı şekilde ya da telefon veya video konferans yoluyla yapılabilir. Limited şirketlerde kararlar yazılı şekilde ya da yazılı olarak oy verme şekliyle bütün ortakların onayı alınmaksızın alınabilir. Geçici Çerçeve, Üye Devletlerin Avrupa Birliği Devlet yardım kurallarına uygun olarak Korona virüsü salgınının sosyo-ekonomik etkisini hafifletmek için halihazırda mevcut olan diğer birçok imkânı tamamlamaktadır. 13 Mart 2020 tarihinde, Komisyon, bu olasılıkları düzenleyen COVID-19 salgınına koordineli bir ekonomik yanıt tebliğini kabul etmiştir. Üye Devletler, şirketlere uygun faiz oranlı krediler verebilecektir. Bu krediler, işletmelerin acil işletme sermayesi ve yatırım ihtiyaçlarını karşılamasına yardımcı olabilir. • Program için uygunluk süresi, evde kalanlar için SSP’ye ilişkin düzenlemelerin genişletilmesinin yürürlüğe girmesinden sonraki gün başlayacaktır. 31 Temmuz 2020 tarihine kadar bir vergi beyannamesi ödemesi yapacaksanız, ancak korona virüsünün etkisi o tarihe kadar ödeme yapmakta zorlanmanıza neden oluyorsa, ödemeyi Ocak 2021’e kadar erteleyebilirsiniz. Dolayısıyla taraflar arasındaki uyuşmazlıklarda UAD kararlarının büyük ihtimalle sonuç getirmeyeceği anlaşılıyorken; tahkim yargılanmasına gidilerek tazminat talepleri sonuçlandırılabilecektir. Tahkim yargılaması sonucunda Çin Halk Cumhuriyeti aleyhine karar verilmesi durumunda, Çin Halk Cumhuriyeti kararı yerine getirmese dahi devletler kendi ülkelerindeki Çin Halk Cumhuriyeti’nin sahip olduğu malvarlıklarına icra koyma şanslarına sahip olacaklardır.

Tags: No tags

Comments are closed.